Płacowy (brutto - netto)

Wprowadź dane:


brutto netto

Nie uwzględniaj kwoty wolnej i kosztów - zaznacz, gdy chodzi np. o umowę dodatkową, nagrodę itp.


Nie obliczaj ZUS - zatrudniony u innego pracodawcy, który płaci składke ZUS od conajmniej minimalnej placy.