< Powrót do Aktualności

05.02.2016 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Do dnia 19.02.2016 r. można zgłaszać uwagi, poprzez wypełnienie formularza uwag i złożenie go w jeden z następujących sposobów:

1. pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:

Collect Consulting S.A, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

2.  pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48–300 Nysa

3. pisemnej elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza uwag na adres: konsultacje.nysa@collect.pl

 

Szczegóły dotyczące projektu

znajdą Państwo na stronie:

www.partnerstwo-nyskie2020.pl 

stopka-nysa2020

Komentarze:

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz, zaloguj się do serwisu.