Aktualności

09.04.2016 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030

Serdecznie dziękujemy wszystkim lokalnym liderom opinii, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom Obszaru Funkcjonalnego za udziału w projekcie. Ostateczna wersja dokumentu ...

Czytaj dalej

16.03.2016 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 NA LATA 2016-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030

Serdecznie dziękujemy za udziału w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

Czytaj dalej

05.02.2016 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Czytaj dalej

12.01.2016 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Serdecznie dziękujemy wszystkim lokalnym liderom opinii, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym oraz mieszkańcom za udział w konsultacjach społecznych

Czytaj dalej

29.12.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Dobiegł końca III etap konsultacji społecznych – PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OF PN2020

Czytaj dalej

12.11.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Dobiegł końca III etap konsultacji społecznych – PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OF PN2020.

Czytaj dalej

09.10.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz lokalnych liderów opinii, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Obszaru Funkcjonalnego na bezpłatne konsultacje społeczne dotyczące STRATEGII TRANSPORTU.

Czytaj dalej

26.09.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego na bezpłatne konsultacje społeczne, które odbędą się w okresie październik – listopad 2015 r.

Czytaj dalej

20.08.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

„STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020”.W ramach III etapu powstaje ostateczna wersja

Czytaj dalej

21.07.2015 Gospodarka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

W ramach III etapu powstaje ostateczna wersja „STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020”.

Czytaj dalej